Literatura
 

 

Avtor Naslov Leto Izdajatelj
Suzana Kranjec, Franko Florjančič ciciCAD pri pouku tehnične vzgoje 1998 Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod RS za šolstvo
Jože Hrženjak Tehnično risanje 1998 Tehniška založba Slovenije
Koludrovič Vaje iz tehničnega risanja 2 1992 Tehniška založba Slovenije