Povezave
 
     
OŠ dr. Slavka Gruma, Zagorje ob Savi http://www2.arnes.si/~osljsg1s/htm/dejavnosti.htm
Zavod RS za šolstvo: http://zavod.zrsss.si/pps/teh/iz.html
Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport: http://ro.zrsss.si/