INOVACIJSKI PROJEKT 1999/2000

IZDELAVA VEČRAVNINSKIH PREDSTAVITVENIH PREDLOG

NA PROGRAMSKEM ORODJU ciciCAD

 

Ideja o računalniških predstavitvenih predlogah je nastala ob vsakodnevni praksi pri računalniškem konstruiranju in iz potrebe, da bi učencem čim bolj nazorno prikazali zaporedje nastajanja konstrukcije.

Ker računalniško konstruiranje na programskem orodju ciciCAD deluje na principu risanja črt v ravninah (ena na drugo), se je porodila ideja in vprašanje ali bi bilo mogoče te ravnine z novimi ukazi poljubno premikati, jim spreminjati vrstni red in jih hkrati predstaviti na računalniškem monitorju skupaj s pripravljeno ravnino (listom) za risanje.

Odgovore na omenjena vprašanja smo iskali v sodelovanju z mladimi strokovnjaki iz firme ib-CADdy d.o.o. iz Ljubljane, ki so se z veliko vnemo in razumevanjem lotili novega strokovnega izziva.

V zasnovi inovacijskega projekta so bili opredeljeni cilji, ki odražajo pomen in smisel inovacije:

  • izdelati dialog načrtovanja večravninskih predstavitvenih predlog
  • izdelati dialog pregledovanja le-teh
  • izdelati konstrukcijske naloge, ki omogočajo način pregledovanja večravninskih predstavitvenih predlog
  • novo verzijo konstrukcijskega programa ciciCAD ponuditi kot didaktični pripomoček zainteresiranim subjektom v šolskem prostoru.

Rezultati tako zastavljenih ciljev večmesečnega dela in sodelovanja vključenih subjektov so se odrazili v končnem izdelku s prepričanjem, da so v omenjenem inovacijskem projektu uresničeni vsi glavni cilji, ki smo si jih zadali v začetku projekta:

  • nastala je nova verzija konstrukcijskega programa ciciCAD 2.5, ki omogoča vzpostavitev novega dialoga na računalniku "pregled skupin" s katerimi je možno načrtovanje na več straneh v eni DFT datoteki (pod enim naslovom) in pregledovanje (listanje strani) narejene po načinu načrtovanja. Nova verzija programa ciciCAD 2.5 je prirejena tako, da se izbrana naloga postavi na desno stran, nova ravnina (list) pa na levo stran monitorja. Na desni strani izbrano nalogo poljubno pregledujemo (listamo), razlagamo, komentiramo, pojasnjujemo, na levi prazni strani ravnine (lista) pa učenci rišejo izbrano konstrukcijo.
  • izdelane so konstrukcijske naloge po načinu večravninskih predlog, ki bodo služile kot didaktični pripomoček za učence OŠPP in rednih osnovnih šol, s slabšimi prostorskimi predstavami in za uspešnejše učence kot učinkovit pripomoček za samoizobraževanje.
  • izdelan je dialog "internetna povezava", ki omogoča dostop do konstrukcijskih nalog iz spletnih strani OŠ Dr. Slavka Gruma Zagorje ob Savi ali Zavod RS za šolstvo Ljubljana.

Z vidika dosedanjih možnosti in analiz metodike dela z računalnikom in didaktičnih komponent, ki so vpletene pri delu z računalnikom (nazornost, preglednost, postopnost, sistematičnost, orientacija v risalnem polju), je inovacijski projekt večravninskih predstavitvenih predlog na programskem orodju ciciCAD, nov učinkovit korak k lažjemu razumevanju konstruiranja, didaktični pripomoček, ki ga drugi sorodni konstrukcijski programi nimajo in ki se bo v končni fazi potrdil v konkretni pedagoški praksi.

Odgovorni nosilec - vodja IP: Leopold Drobne, učitelj strokovnih predmetov, svetovalec OŠ Dr. Slavka Gruma Zagorje
Sodelavci inovacijskega projekta: Boštjan Rome - računalničar OŠ Dr. Slavka Gruma Zagorje
  mag.Bojan Zupan, univ.dipl.ing. ib-CADdy d.o.o. Ljubljana
  Janez Resnik, univ.dipl.ing. ib-CADdy d.o.o. Ljubljana
  Aleksander Brecl, univ.dipl.ing. ib-CADdy d.o.o. Ljubljana
Konzulent: Franko Florjančič, višji svetovalec Zavod RS za šolstvo