Za uporabo v slovenskih vzgojno-izobraževalnih organizacijah je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zagotovilo uporabo licence, ki omogoča neomejeno uporabo programskega izdelka in spremljajočih navodil v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih organizacijah na vseh računalnikih v posamezni vzgojno-izobraževalni organizaciji in do neomejene uporabe programskega izdelka in spremljajočih navodil za uporabo za učitelje na domačem računalniku.

Za pridobitev take licence mora pooblaščena oseba v spodnji formular vpisati zahtevane podatke. Po pregledu le-teh bomo v nekaj dneh po elektronski pošti poslali registracijske podatke.
Pozor: Preverite, da so podatki pravilno vpisani (vsa polja so obvezna).

Elektronski naslov:
Ime:
Priimek:
Naziv šole:
Ulica:
Poštna številka:
Kraj:
Davčna številka šole:
Matična številka šole:
Šola je že registrirana, vendar sem pozabil registracijske podatke.