Nova verzija programa ciciCAD 2.5

Pretoči si demo verzijo

Novo Učenci šol, ki so registrirani uporabniki programa ciciCAD, si lahko pridobijo BREZPLAČNO licenco programa ciciCAD. Izpolnite zahtevek za LICENCO ZA UČENCA .

Za uporabo v slovenskih vzgojno-izobraževalnih organizacijah je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport zagotovilo uporabo licence, ki omogoča neomejeno uporabo programskega izdelka in spremljajočih navodil v vseh slovenskih vzgojno-izobraževalnih organizacijah na vseh računalnikih v posamezni vzgojno-izobraževalni organizaciji in do neomejene uporabe programskega izdelka in spremljajočih navodil za uporabo za učitelje na domačem računalniku.
Dodatne informacije preko http://ro.zrsss.si/.

Pooblaščena oseba lahko zahtevek za licenco prijavi na tem naslovu: Zahtevek za šolsko licenco.


Navodila in novosti programa ciciCAD 2.5 si lahko ogledate v sekciji Navodila.

Te funkcije so nastale na podlagi sodelovanja med OŠ Dr.Slavka Gruma Zagorje (g.Drobne in g.Rome), Zavodom za šolstvo (g.Florjančič) ter podjetjem ib-CADdy. Namen je opisan v sekciji Uvod.

Za lažjo predstavo si lahko delovanje novih funkcij programa ciciCAD ogledate v Primerih. Posebno opozorilo: če želite kak svoj projekt predstaviti na tej domači strani, ga pošljite na ib-CADdy.

Demo verzijo programa ciciCAD 2.5 si lahko pretočite iz našega strežnika v sekciji ciciCAD 2.5

Sekcija Namigi je namenjena pomoči pri delu s programom ciciCAD, posebej z verzijo 2.5. Tudi tu ste vabljeni s sodelovanju, predloge pošljite na ib-CADdy.

Sekciji Literatura in Povezave pa omogoča pregled obstoječe literature in povezave s sorodnimi domačimi stranmi.

 

Primer uporabe ciciCADa 2.5 za razlago risanja pravokotne projekcije.